Index

007 TRANSPORT AS

Orgnr: 917572305

adresse: Nedre Måsan 21

organisasjonsnummer

917572305

navn

007 TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-08-16

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Måsan 21"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1385", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-07-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

917572305

navn

007 TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nedre Måsan 21

forradrpostnr

1385

forradrpoststed

ASKER

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

53.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

16.08.2016

stiftelsesdato

25.07.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.05.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

917572305

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2154941, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 501958, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 231819}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 270139}}, "journalnr": "2020935690", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917572305"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 329621, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 269621}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 172335, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 135860}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 36475}}, "sumEgenkapitalGjeld": 501956}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 50128, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 859176}, "driftsresultat": 67484, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 926660}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -3214, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 89}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 3303}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 64270}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917652546 [navn] => 007 TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-09-03 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "53.200", "beskrivelse": "Andre post- og budtjenester"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 917572305 [oppstartsdato] => 2016-08-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nedre Mu00e5san 21"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ASKER", "postnummer": "1385", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?