Index

07 MEDIA AS

https://www.07.no

Orgnr: 919996013

tlf: 22 79 95 00
webside: www.07.no
adresse: Bygg B, Sandakerveien 24C

organisasjonsnummer

919996013

navn

07 MEDIA AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "18.120", "beskrivelse": "Trykking ellers"}

antallAnsatte

168

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bygg B", "Sandakerveien 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0473", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1968-08-06

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 144 Torshov"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0412", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.07.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

919996013

navn

07 MEDIA AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bygg B Sandakerveien 24C

forradrpostnr

0473

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 144 Torshov

ppostnr

0412

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

18.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

06.08.1968

tlf

22 79 95 00

tlf_mobil

url

www.07.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

168

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

919996013

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2255505, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 134446316, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 71187755}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 63258561}}, "journalnr": "2021221554", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919996013"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 40389625, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 36871500}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 3518125}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 94056691, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 46111659}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 47945032}}, "sumEgenkapitalGjeld": 134446316}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": false, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 5502041, "totalresultat": 5502041, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 300578698}, "driftsresultat": 3647842, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 304226540}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3451688, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5434888}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1983201}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 7099529}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 973082620 [navn] => 07 MEDIA AS AVD AURSKOG [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "18.120", "beskrivelse": "Trykking ellers"} [antallAnsatte] => 100 [overordnetEnhet] => 919996013 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Aurveien 14"], "kommune": "AURSKOG-Hu00d8LAND", "landkode": "NO", "poststed": "AURSKOG", "postnummer": "1930", "kommunenummer": "3026"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2017-10-03 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

underenhet #2

Array ( [organisasjonsnummer] => 977208858 [navn] => 07 MEDIA AS AVD OSLO [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-02-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "18.120", "beskrivelse": "Trykking ellers"} [antallAnsatte] => 68 [overordnetEnhet] => 919996013 [oppstartsdato] => 1978-09-02 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bygg B", "Sandakerveien 24C"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0473", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.07.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 144 Torshov"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0412", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?