Index

0DIN HOLDING AS

Orgnr: 917218285

adresse: Fougstads gate 25B

organisasjonsnummer

917218285

navn

0DIN HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-05-25

naeringskode1

{"kode": "64.308", "beskrivelse": "Investeringsselskaper og lignende lukket for allmennheten"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Fougstads gate 25B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0173", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-05-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917218285

navn

0DIN HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Fougstads gate 25B

forradrpostnr

0173

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

64.308

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.05.2016

stiftelsesdato

12.05.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917218285

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2313425, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1027776, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1025000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2776}}, "journalnr": "2021359971", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917218285"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -38186, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -62616}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1065961, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 21563}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1044399}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1027776}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -50598, "totalresultat": -50598, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5625}, "driftsresultat": -5625, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -44973, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 44975}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -50598}}]

Reserver mot visning?