Index

0XHOLDING AS

Orgnr: 920464963

mobil: 928 65 756
adresse: Gøteborggata 26

organisasjonsnummer

920464963

navn

0XHOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-02-20

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gøteborggata 26"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0566", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-02-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920464963

navn

0XHOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gøteborggata 26

forradrpostnr

0566

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.02.2018

stiftelsesdato

04.02.2018

tlf

tlf_mobil

928 65 756

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920464963

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2563803, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13149, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 8955}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 4194}}, "journalnr": "2021592546", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920464963"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 13029, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -11401}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 120, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 120}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13149}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -1892, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1893}, "driftsresultat": -1893, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -1892}}]

Reserver mot visning?