Index

1+1 REGNSKAP AS

Orgnr: 991937099

mobil: 414 69 242
adresse: Damsgårdsveien 167

organisasjonsnummer

991937099

navn

1+1 REGNSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-11-13

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Damsgårdsveien 167"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSEVÅG", "postnummer": "5160", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-10-22

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1424 Oasen"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5844", "kommunenummer": "4601"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

991937099

navn

1+1 REGNSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Damsgårdsveien 167

forradrpostnr

5160

forradrpoststed

LAKSEVÅG

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 1424 Oasen

ppostnr

5844

ppoststed

BERGEN

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

13.11.2007

stiftelsesdato

22.10.2007

tlf

tlf_mobil

414 69 242

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

18.08.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

991937099

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1914338, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1233691, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 164517}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1069174}}, "journalnr": "2020651909", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991937099"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 188342, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 106200}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 82142}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1045349, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 870432}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 174917}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1233691}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -35593, "totalresultat": -35593, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5315637}, "driftsresultat": -21518, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5294119}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -24074, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7189}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 31262}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -45592}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991944958 [navn] => 1+1 REGNSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-11-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 991937099 [oppstartsdato] => 2007-10-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Damsgu00e5rdsveien 167"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "LAKSEVu00c5G", "postnummer": "5160", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 1424 Oasen"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5844", "kommunenummer": "4601"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?