Index

1-2-3-4 INVEST AS

Orgnr: 992246790

mobil: 911 86 269
adresse: Sandvigsbakken 1

organisasjonsnummer

992246790

navn

1-2-3-4 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-01-29

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandvigsbakken 1"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4624", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-01-02

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

992246790

navn

1-2-3-4 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandvigsbakken 1

forradrpostnr

4624

forradrpoststed

KRISTIANSAND S

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

29.01.2008

stiftelsesdato

02.01.2008

tlf

tlf_mobil

911 86 269

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

992246790

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1616346, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 4997447, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4962654}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34794}}, "journalnr": "2020335654", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "992246790"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -1062290, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1262290}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6059737, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4702444}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1357293}}, "sumEgenkapitalGjeld": 4997447}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -131904, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 97968}, "driftsresultat": 30452, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 128420}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -162356, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 16}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 162372}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -131904}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 812962272 [navn] => 1-2-3-4 INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 992246790 [oppstartsdato] => 2012-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Krooddveien 2"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "KRISTIANSAND S", "postnummer": "4624", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?