Index

1-2-3 KLINIKKEN AS

Orgnr: 987642157

tlf: 93 02 28 77
mobil: 930 22 877
adresse: Uranusveien 37

organisasjonsnummer

987642157

navn

1-2-3 KLINIKKEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2004-12-21

naeringskode1

{"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Uranusveien 37"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "KROKSTADELVA", "postnummer": "3055", "kommunenummer": "3005"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2004-12-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Brenneveien 64B"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "VØYENENGA", "postnummer": "1339", "kommunenummer": "3024"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

987642157

navn

1-2-3 KLINIKKEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Uranusveien 37

forradrpostnr

3055

forradrpoststed

KROKSTADELVA

forradrkommnr

3005

forradrkommnavn

DRAMMEN

forradrland

Norge

postadresse

Brenneveien 64B

ppostnr

1339

ppoststed

VØYENENGA

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.909

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.12.2004

stiftelsesdato

20.12.2004

tlf

93 02 28 77

tlf_mobil

930 22 877

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

06.05.2015

regnskap

regnskap #0

orgnr

987642157

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2290993, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 36159, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 36159}}, "journalnr": "2021244811", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "987642157"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -40136, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 170002}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -210138}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 76295, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 7415}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 68880}}, "sumEgenkapitalGjeld": 36159}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -10029, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 32068}, "driftsresultat": -10038, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 22030}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 9, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 9}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -10029}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 987644362 [navn] => 1-2-3 KLINIKKEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2004-12-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "86.909", "beskrivelse": "Andre helsetjenester"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 987642157 [oppstartsdato] => 2005-01-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Uranusveien 37"], "kommune": "DRAMMEN", "landkode": "NO", "poststed": "KROKSTADELVA", "postnummer": "3055", "kommunenummer": "3005"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Brenneveien 64B"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Vu00d8YENENGA", "postnummer": "1339", "kommunenummer": "3024"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?