Index

1 2 3 LØFT AS

Orgnr: 991516891

adresse: Nilsebuveien 19

organisasjonsnummer

991516891

navn

1 2 3 LØFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-08-02

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport på vei"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nilsebuveien 19"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4019", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-07-17

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

991516891

navn

1 2 3 LØFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nilsebuveien 19

forradrpostnr

4019

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.410

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

02.08.2007

stiftelsesdato

17.07.2007

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

991516891

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2319373, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1743316, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 684048}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1059268}}, "journalnr": "2021367484", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "991516891"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 693064, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 593064}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1050252, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 996207}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 54045}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1743316}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 28798, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1569795}, "driftsresultat": 39396, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1609191}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 10598, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 395}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10993}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 28798}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 991549269 [navn] => 1 2 3 LØFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-08-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.410", "beskrivelse": "Godstransport pu00e5 vei"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 991516891 [oppstartsdato] => 2007-07-17 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nilsebuveien 19"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4019", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?