Index

1-2-3 OPPLÆRING AS

Orgnr: 992632828

mobil: 982 23 456
adresse: Skulevegen 2

organisasjonsnummer

992632828

navn

1-2-3 OPPLÆRING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2008-05-19

naeringskode1

{"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skulevegen 2"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOGNDAL", "postnummer": "6856", "kommunenummer": "4640"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2008-03-31

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Angedalsvegen 8"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

992632828

navn

1-2-3 OPPLÆRING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skulevegen 2

forradrpostnr

6856

forradrpoststed

SOGNDAL

forradrkommnr

4640

forradrkommnavn

SOGNDAL

forradrland

Norge

postadresse

Angedalsvegen 8

ppostnr

6800

ppoststed

FØRDE

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.530

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

19.05.2008

stiftelsesdato

31.03.2008

tlf

tlf_mobil

982 23 456

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

992632828

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1360866, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 13252801, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 11261915}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1990886}}, "journalnr": "2019810930", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "992632828"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 5248911, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 5148911}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 8003890, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 3028289}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 4975601}}, "sumEgenkapitalGjeld": 13252801}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2118998, "totalresultat": 2118998, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 10431297}, "driftsresultat": 2970846, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 13402143}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -230391, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1113}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 231504}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2740455}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 892702462 [navn] => 1-2-3 OPPLÆRING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-05-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.530", "beskrivelse": "Trafikkskoleundervisning"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 992632828 [oppstartsdato] => 2008-03-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skulevegen 2"], "kommune": "SOGNDAL", "landkode": "NO", "poststed": "SOGNDAL", "postnummer": "6856", "kommunenummer": "4640"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Angedalsvegen 8"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6800", "kommunenummer": "4647"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?