Index

1-2-3 REGNSKAP AS

Orgnr: 999529852

mobil: 984 70 934
adresse: Øvre Kråkenes 17

organisasjonsnummer

999529852

navn

1-2-3 REGNSKAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-01-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokføring"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Øvre Kråkenes 17"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BØNES", "postnummer": "5152", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-10-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

999529852

navn

1-2-3 REGNSKAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Øvre Kråkenes 17

forradrpostnr

5152

forradrpoststed

BØNES

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

69.201

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.01.2013

stiftelsesdato

31.10.2012

tlf

tlf_mobil

984 70 934

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

16.07.2016

regnskap

regnskap #0

orgnr

999529852

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2363083, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 567137, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 551137}}, "journalnr": "2021299834", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "999529852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 122776, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 70000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 52776}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 444361, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 328361}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 116000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 567137}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 34746, "totalresultat": 34746, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1707170}, "driftsresultat": 44437, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1751607}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -9691, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 14}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 9705}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 34746}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911709074 [navn] => 1-2-3 REGNSKAP AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-03-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "69.201", "beskrivelse": "Regnskap og bokfu00f8ring"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 999529852 [oppstartsdato] => 2012-10-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00d8vre Kru00e5kenes 17"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "Bu00d8NES", "postnummer": "5152", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?