Index

1-2 TRE ELEMENTPRODUKSJON AS

Orgnr: 980292738

tlf: 33 30 74 00
adresse: Svinevoll, Bispeveien 1526

organisasjonsnummer

980292738

navn

1-2 TRE ELEMENTPRODUKSJON AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1998-11-27

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "16.231", "beskrivelse": "Produksjon av monteringsferdige hus"}

antallAnsatte

58

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Svinevoll", "Bispeveien 1526"], "kommune": "TØNSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "VÅLE", "postnummer": "3178", "kommunenummer": "3803"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1998-10-15

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

980292738

navn

1-2 TRE ELEMENTPRODUKSJON AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Svinevoll Bispeveien 1526

forradrpostnr

3178

forradrpoststed

VÅLE

forradrkommnr

3803

forradrkommnavn

TØNSBERG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

16.231

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

27.11.1998

stiftelsesdato

15.10.1998

tlf

33 30 74 00

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

58

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

980292738

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1552242, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 41881596, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 7366360}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 34515236}}, "journalnr": "2020268827", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "980292738"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 17034413, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 16534413}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 24847184, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 16097994}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 8749190}}, "sumEgenkapitalGjeld": 41881596}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 4130320, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 78530498}, "driftsresultat": 5578732, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 84109230}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -279427, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 136076}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 415503}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 5299305}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 974105330 [navn] => 1-2 TRE ELEMENTPRODUKSJON AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1995-02-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "16.231", "beskrivelse": "Produksjon av monteringsferdige hus"} [antallAnsatte] => 58 [overordnetEnhet] => 980292738 [oppstartsdato] => 1965-12-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Svinevoll", "Bispeveien 1526"], "kommune": "Tu00d8NSBERG", "landkode": "NO", "poststed": "Vu00c5LE", "postnummer": "3178", "kommunenummer": "3803"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2002-11-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?