Index

1-2-TRE & STEIN AS

Orgnr: 916029152

mobil: 95893462
adresse: Ulltang

organisasjonsnummer

916029152

navn

1-2-TRE & STEIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-10-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ulltang"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "FØRDE", "postnummer": "6815", "kommunenummer": "4647"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Nynorsk

links

[]

stiftelsesdato

2015-09-29

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

916029152

navn

1-2-TRE & STEIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ulltang

forradrpostnr

6815

forradrpoststed

FØRDE

forradrkommnr

4647

forradrkommnavn

SUNNFJORD

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.10.2015

stiftelsesdato

29.09.2015

tlf

tlf_mobil

95893462

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916029152

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2331825, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 223529, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 172661}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 50868}}, "journalnr": "2021384858", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916029152"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -25671, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -55671}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 249200, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 249200}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 223529}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -200815, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 263102}, "driftsresultat": -203602, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 59500}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -1362, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 18}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1380}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -204964}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916121733 [navn] => 1-2-TRE & STEIN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-10-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916029152 [oppstartsdato] => 2015-10-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ulltang"], "kommune": "SUNNFJORD", "landkode": "NO", "poststed": "Fu00d8RDE", "postnummer": "6815", "kommunenummer": "4647"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?