Index

1/2 Z BUTIKKDRIFT AS

Orgnr: 923731113

adresse: Surnadalsøra 24

organisasjonsnummer

923731113

navn

1/2 Z BUTIKKDRIFT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-10-31

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klær"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Surnadalsøra 24"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "SURNADAL", "postnummer": "6652", "kommunenummer": "1566"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-10-14

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

923731113

navn

1/2 Z BUTIKKDRIFT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Surnadalsøra 24

forradrpostnr

6652

forradrpoststed

SURNADAL

forradrkommnr

1566

forradrkommnavn

SURNADAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.710

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

31.10.2019

stiftelsesdato

14.10.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

12.06.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

923731113

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1901444, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12021500, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 61086}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 11960415}}, "journalnr": "2020636557", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923731113"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 717779, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 687779}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11303722, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 4833722}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6470000}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12021500}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-10-14", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 697779, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7063774}, "driftsresultat": 1196170, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 8259945}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -4328, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 220}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 4548}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1191843}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 824295042 [navn] => 1/2 Z BUTIKKDRIFT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-12-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.710", "beskrivelse": "Butikkhandel med klu00e6r"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 923731113 [oppstartsdato] => 2019-10-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Surnadalsu00f8ra 24"], "kommune": "SURNADAL", "landkode": "NO", "poststed": "SURNADAL", "postnummer": "6652", "kommunenummer": "1566"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?