Index

1,5 HOLDING AS

Orgnr: 990728186

tlf: 23 11 13 62
mobil: 924 64 030
adresse: Storelvdalsveien 2101

organisasjonsnummer

990728186

navn

1,5 HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-01-08

naeringskode1

{"kode": "02.200", "beskrivelse": "Avvirkning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storelvdalsveien 2101"], "kommune": "STOR-ELVDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KOPPANG", "postnummer": "2480", "kommunenummer": "3423"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-01-03

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

990728186

navn

1,5 HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storelvdalsveien 2101

forradrpostnr

2480

forradrpoststed

KOPPANG

forradrkommnr

3423

forradrkommnavn

STOR-ELVDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

02.200

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.01.2007

stiftelsesdato

03.01.2007

tlf

23 11 13 62

tlf_mobil

924 64 030

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

990728186

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1976697, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 35787406, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 25122463}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 10664943}}, "journalnr": "2020721099", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990728186"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 20870985, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 400000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 20470985}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 14916421, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 14916421}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 35787406}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10396326, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 34468}, "driftsresultat": 12515916, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 12550384}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 764887, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 775584}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10697}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 13280803}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999488013 [navn] => 1,5 HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "02.200", "beskrivelse": "Avvirkning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 990728186 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storelvdalsveien 2101"], "kommune": "STOR-ELVDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KOPPANG", "postnummer": "2480", "kommunenummer": "3423"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?