Index

1,5 INVEST AS

Orgnr: 990727333

tlf: 22 56 72 46
mobil: 924 64 030
adresse: Storelvdalsveien 2101

organisasjonsnummer

990727333

navn

1,5 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2007-01-08

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storelvdalsveien 2101"], "kommune": "STOR-ELVDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KOPPANG", "postnummer": "2480", "kommunenummer": "3423"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2007-01-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

990727333

navn

1,5 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storelvdalsveien 2101

forradrpostnr

2480

forradrpoststed

KOPPANG

forradrkommnr

3423

forradrkommnavn

STOR-ELVDAL

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.01.2007

stiftelsesdato

03.01.2007

tlf

22 56 72 46

tlf_mobil

924 64 030

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

990727333

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1976723, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11381947, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4799234}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 6582713}}, "journalnr": "2020721137", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990727333"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 4531175, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2500000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 2031175}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 6850772, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11037}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 6839735}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11381947}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1918723, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 167220}, "driftsresultat": 192780, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 360000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1736980, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1883685}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 146705}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 1929760}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 999487998 [navn] => 1,5 INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-01-14 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 990727333 [oppstartsdato] => 2011-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storelvdalsveien 2101"], "kommune": "STOR-ELVDAL", "landkode": "NO", "poststed": "KOPPANG", "postnummer": "2480", "kommunenummer": "3423"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?