Index

1 EIENDOM AS

Orgnr: 916318855

mobil: 90 12 12 18
adresse: Bekkhusvegen 31

organisasjonsnummer

916318855

navn

1 EIENDOM AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-12-15

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Bekkhusvegen 31"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3676", "kommunenummer": "3808"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

916318855

navn

1 EIENDOM AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Bekkhusvegen 31

forradrpostnr

3676

forradrpoststed

NOTODDEN

forradrkommnr

3808

forradrkommnavn

NOTODDEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.12.2015

stiftelsesdato

01.11.2015

tlf

tlf_mobil

90 12 12 18

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

916318855

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2088957, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 5230861, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5099785}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 131076}}, "journalnr": "2020841156", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "916318855"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -542687, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -567021}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 5773548, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 203552}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 5569996}}, "sumEgenkapitalGjeld": 5230861}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -232562, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 209077}, "driftsresultat": -10677, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 198400}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -221885, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1000}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 222885}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -232562}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 916456468 [navn] => 1 EIENDOM AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-12-16 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 916318855 [oppstartsdato] => 2015-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Bekkhusvegen 31"], "kommune": "NOTODDEN", "landkode": "NO", "poststed": "NOTODDEN", "postnummer": "3676", "kommunenummer": "3808"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?