Index

1 GARTNER AS

Orgnr: 924699388

adresse: Hjemsengveien 2

organisasjonsnummer

924699388

navn

1 GARTNER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-03-04

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Hjemsengveien 2"], "kommune": "FÆRDER", "landkode": "NO", "poststed": "NØTTERØY", "postnummer": "3140", "kommunenummer": "3811"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-01-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

924699388

navn

1 GARTNER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Hjemsengveien 2

forradrpostnr

3140

forradrpoststed

NØTTERØY

forradrkommnr

3811

forradrkommnavn

FÆRDER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.300

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

04.03.2020

stiftelsesdato

31.01.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

924699388

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 74444, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 373367, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 373367}}, "journalnr": "2021206214", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "924699388"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 214767, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 184767}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 158600, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 158518}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 82}}, "sumEgenkapitalGjeld": 373367}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-31", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 190337, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 193354}, "driftsresultat": 243131, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 436485}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -680, "finansinntekt": {}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 680}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 242450}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 924774347 [navn] => 1 GARTNER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-03-17 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.300", "beskrivelse": "Beplantning av hager og parkanlegg"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 924699388 [oppstartsdato] => 2020-01-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Hjemsengveien 2"], "kommune": "Fu00c6RDER", "landkode": "NO", "poststed": "Nu00d8TTERu00d8Y", "postnummer": "3140", "kommunenummer": "3811"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?