Index

1 INDUSTRIVEI 4 DA

https://www.mallingco.no

Orgnr: 870949812

tlf: 24 02 80 00
webside: www.mallingco.no
adresse: c/o Malling & Co Forvaltning AS, Dronning Mauds gate 15

organisasjonsnummer

870949812

navn

1 INDUSTRIVEI 4 DA

organisasjonsform

{"kode": "DA", "links": [], "beskrivelse": "Ansvarlig selskap med delt ansvar"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Malling & Co Forvaltning AS", "Dronning Mauds gate 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2300", "beskrivelse": "Personlige foretak"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1992-01-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Malling & Co Forvaltning AS", "Postboks 1883 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0124", "kommunenummer": "0301"}

hjemmeside

www.mallingco.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

frivilligMvaRegistrertBeskrivelser

["Utleier av bygg eller anlegg"]

Difi-opplysninger

orgnr

870949812

navn

1 INDUSTRIVEI 4 DA

organisasjonsform

DA

forretningsadr

c/o Malling & Co Forvaltning AS Dronning Mauds gate 15

forradrpostnr

0250

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika

ppostnr

0124

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2300

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.02.1995

stiftelsesdato

01.01.1992

tlf

24 02 80 00

tlf_mobil

url

www.mallingco.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

870949812

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2466453, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 18859952, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 16809029}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2050923}}, "journalnr": "2021436254", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "DA", "organisasjonsnummer": "870949812"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -2588575, "innskuttEgenkapital": {}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -2588575}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 21448527, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 636027}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 20812500}}, "sumEgenkapitalGjeld": 18859952}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2849956, "totalresultat": 2849956, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 4661597}, "driftsresultat": 3288148, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7949745}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -438192, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 175063}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 613255}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2849956}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 978748651 [navn] => 1 INDUSTRIVEI 4 DA [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1997-08-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 870949812 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Malling & Co Forvaltning AS", "Dronning Mauds gate 15"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0250", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.mallingco.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Malling & Co Forvaltning AS", "Postboks 1883 Vika"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0124", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?