Index

1 PLUSS 1 BO OG OMSORGSBASER AS

Orgnr: 912595625

adresse: Ryggeveien 39

id

118360

organisasjonsnummer

912595625

navn

1 PLUSS 1 BO OG OMSORGSBASER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-11-12

naeringskode1

{"kode": "88.991", "beskrivelse": "Barneverntjenester"}

antallAnsatte

21

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ryggeveien 39"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1523", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-09-10

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2005"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1520", "kommunenummer": "3002"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

912595625

navn

1 PLUSS 1 BO OG OMSORGSBASER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ryggeveien 39

forradrpostnr

1523

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

Postboks 2005

ppostnr

1520

ppoststed

MOSS

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

88.991

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

12.11.2013

stiftelsesdato

10.09.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

21

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

912595625

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2186243, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 9229981, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3336841}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 5893140}}, "journalnr": "2020943242", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "912595625"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 7199901, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 20000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7179901}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2030080, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1790517}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 239563}}, "sumEgenkapitalGjeld": 9229981}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -169894, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 14335010}, "driftsresultat": -203529, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 14131481}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -14079, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1025}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 15104}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -217608}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990035601 [navn] => 1 PLUSS 1 BO OG OMSORGSBASER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-07-05 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "88.991", "beskrivelse": "Barneverntjenester"} [antallAnsatte] => 21 [overordnetEnhet] => 912595625 [oppstartsdato] => 2006-01-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ryggeveien 39"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1523", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => 1pluss1.no [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 2005"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1520", "kommunenummer": "3002"} [datoEierskifte] => 2014-01-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?