Index

1 SBX AS

Orgnr: 813646552

mobil: 90777693
adresse: Rebækkas gate 3

id

4686

organisasjonsnummer

813646552

navn

1 SBX AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-05-16

naeringskode1

{"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rebækkas gate 3"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1534", "kommunenummer": "3002"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-05-12

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

813646552

navn

1 SBX AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rebækkas gate 3

forradrpostnr

1534

forradrpoststed

MOSS

forradrkommnr

3002

forradrkommnavn

MOSS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

41.109

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.05.2014

stiftelsesdato

12.05.2014

tlf

tlf_mobil

90777693

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

813646552

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1849888, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3254992, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 3241600}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 13392}}, "journalnr": "2020586086", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "813646552"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 47050, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 17050}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3207942, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 715446}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2492496}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3254992}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -16415, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 93043}, "driftsresultat": 100903, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 193946}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -117317, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 117334}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -16415}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913656938 [navn] => 1 SBX AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-05-19 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.109", "beskrivelse": "Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 813646552 [oppstartsdato] => 2014-05-12 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Rebu00e6kkas gate 3"], "kommune": "MOSS", "landkode": "NO", "poststed": "MOSS", "postnummer": "1534", "kommunenummer": "3002"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?