Index

1 SMAK AV VERDEN AS

Orgnr: 923201300

adresse: Kirkegata 19

organisasjonsnummer

923201300

navn

1 SMAK AV VERDEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-08-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 19"], "kommune": "VADSØ", "landkode": "NO", "poststed": "VADSØ", "postnummer": "9800", "kommunenummer": "5405"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-07-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

923201300

navn

1 SMAK AV VERDEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkegata 19

forradrpostnr

9800

forradrpoststed

VADSØ

forradrkommnr

5405

forradrkommnavn

VADSØ

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.08.2019

stiftelsesdato

23.07.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.07.2020

regnskap

regnskap #0

orgnr

923201300

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2485183, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 237700, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14699}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 223001}}, "journalnr": "2021537351", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923201300"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -48166, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -78166}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 285866, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 125296}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 160570}}, "sumEgenkapitalGjeld": 237700}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5150, "totalresultat": -5150, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 2205028}, "driftsresultat": -5105, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2199923}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -45, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 13}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 58}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5150}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914556074 [navn] => 1 SMAK AV VERDEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-02 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 923201300 [oppstartsdato] => 2014-11-18 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkegata 19"], "kommune": "VADSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "VADSu00d8", "postnummer": "9800", "kommunenummer": "5405"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2019-08-08 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?