Index

1 TAKST AS

Orgnr: 917141428

adresse: Haukeveien 16

organisasjonsnummer

917141428

navn

1 TAKST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-07-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Haukeveien 16"], "kommune": "LØRENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "RASTA", "postnummer": "1476", "kommunenummer": "3029"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-06-24

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917141428

navn

1 TAKST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Haukeveien 16

forradrpostnr

1476

forradrpoststed

RASTA

forradrkommnr

3029

forradrkommnavn

LØRENSKOG

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.310

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

11.07.2016

stiftelsesdato

24.06.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917141428

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 49894, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 29937, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 26383}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3554}}, "journalnr": "2021176982", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917141428"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -80740, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -110740}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 110676, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 110676}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 29937}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 65222, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 320761}, "driftsresultat": 41380, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 362141}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2541, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 17}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2558}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 38839}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 917502072 [navn] => 1 TAKST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2016-07-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.310", "beskrivelse": "Eiendomsmegling"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 917141428 [oppstartsdato] => 2016-07-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Haukeveien 16"], "kommune": "Lu00d8RENSKOG", "landkode": "NO", "poststed": "RASTA", "postnummer": "1476", "kommunenummer": "3029"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?