Index

1 TIME AS

Orgnr: 920641172

adresse: Breistølsveien 11

organisasjonsnummer

920641172

navn

1 TIME AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-03-21

naeringskode1

{"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Breistølsveien 11"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5034", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-02-22

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920641172

navn

1 TIME AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Breistølsveien 11

forradrpostnr

5034

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

70.220

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.03.2018

stiftelsesdato

22.02.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920641172

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 47550, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 51863343, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 31999781}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 19863562}}, "journalnr": "2021173011", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920641172"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 49773265, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 903983}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 48869282}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2090078, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2090078}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 51863343}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2863022, "totalresultat": 2863022, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 114715}, "driftsresultat": -114715, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3161179, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 4799659}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1638480}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 3046464}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 920659977 [navn] => 1 TIME AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-03-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "70.220", "beskrivelse": "Bedriftsru00e5dgivning og annen administrativ ru00e5dgivning"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 920641172 [oppstartsdato] => 2018-02-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Breistu00f8lsveien 11"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5034", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?