Index

1-VENN AS

Orgnr: 917907412

adresse: Ammerudveien 50

organisasjonsnummer

917907412

navn

1-VENN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2016-10-20

naeringskode1

{"kode": "86.904", "beskrivelse": "Annen forebyggende helsetjeneste"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Ammerudveien 50"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0958", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2016-10-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

917907412

navn

1-VENN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Ammerudveien 50

forradrpostnr

0958

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

86.904

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.10.2016

stiftelsesdato

09.10.2016

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

917907412

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 28522, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 12937, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 12937}}, "journalnr": "2021154173", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "917907412"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 12937, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -17063}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 12937}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -3687, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3785}, "driftsresultat": -3687, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 98}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 0, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 0}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -3687}}]

Reserver mot visning?