Index

10 & COFFEE AS

Orgnr: 913541057

adresse: Storgata 10

organisasjonsnummer

913541057

navn

10 & COFFEE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-04-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 10"], "kommune": "GJØVIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJØVIK", "postnummer": "2815", "kommunenummer": "3407"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-03-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913541057

navn

10 & COFFEE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 10

forradrpostnr

2815

forradrpoststed

GJØVIK

forradrkommnr

3407

forradrkommnavn

GJØVIK

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.101

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

28.04.2014

stiftelsesdato

31.03.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913541057

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 65376, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 157104, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 90000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 67104}}, "journalnr": "2021188213", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913541057"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -88659, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 60000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -148659}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 245763, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 245763}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 157104}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 71002, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1155565}, "driftsresultat": 73465, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1229030}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -2463, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 5}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 2468}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 71002}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913679199 [navn] => NO10 KAFE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-05-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.101", "beskrivelse": "Drift av restauranter og kafeer"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 913541057 [oppstartsdato] => 2014-03-31 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 10"], "kommune": "GJu00d8VIK", "landkode": "NO", "poststed": "GJu00d8VIK", "postnummer": "2815", "kommunenummer": "3407"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?