Index

10 MASKIN AS

Orgnr: 919200871

mobil: 907 80 233
adresse: Igerøyveien 56

organisasjonsnummer

919200871

navn

10 MASKIN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-06-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "77.210", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Igerøyveien 56"], "kommune": "VEGA", "landkode": "NO", "poststed": "VEGA", "postnummer": "8986", "kommunenummer": "1815"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-05-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919200871

navn

10 MASKIN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Igerøyveien 56

forradrpostnr

8986

forradrpoststed

VEGA

forradrkommnr

1815

forradrkommnavn

VEGA

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

77.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.06.2017

stiftelsesdato

27.05.2017

tlf

tlf_mobil

907 80 233

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

13.08.2018

regnskap

regnskap #0

orgnr

919200871

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2257107, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 177710, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 152477}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 25232}}, "journalnr": "2021271368", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919200871"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -957237, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -987237}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1134947, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 12789}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1122158}}, "sumEgenkapitalGjeld": 177710}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -101826, "totalresultat": -101826, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 628416}, "driftsresultat": -92858, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 535558}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -8968, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 22}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 8990}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -101826}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919318465 [navn] => 10M [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-07-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "77.210", "beskrivelse": "Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 919200871 [oppstartsdato] => 2017-05-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Igeru00f8yveien 56"], "kommune": "VEGA", "landkode": "NO", "poststed": "VEGA", "postnummer": "8986", "kommunenummer": "1815"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?