Index

100% MALING AS

Orgnr: 921549741

adresse: Skareveien 94

organisasjonsnummer

921549741

navn

100% MALING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-10-17

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skareveien 94"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "MATHOPEN", "postnummer": "5174", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-09-25

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

921549741

navn

100% MALING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skareveien 94

forradrpostnr

5174

forradrpoststed

MATHOPEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.341

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

17.10.2018

stiftelsesdato

25.09.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

14.02.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

921549741

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 68110, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 662289, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 101167}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 561122}}, "journalnr": "2021200207", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "921549741"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 123846, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 99416}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 538443, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 455069}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 83374}}, "sumEgenkapitalGjeld": 662289}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 185096, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1645902}, "driftsresultat": 238367, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1884269}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5251, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 627}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5878}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 233117}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921588593 [navn] => 100% MALING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-10-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.341", "beskrivelse": "Malerarbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 921549741 [oppstartsdato] => 2018-10-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skareveien 94"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "MATHOPEN", "postnummer": "5174", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?