Index

100 % PAULSEN AS

Orgnr: 997947967

mobil: 91576012
adresse: Sandsnes

organisasjonsnummer

997947967

navn

100 % PAULSEN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-02-11

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppføring av bygninger"}

antallAnsatte

4

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sandsnes"], "kommune": "KARLSØY", "landkode": "NO", "poststed": "REBBENES", "postnummer": "9140", "kommunenummer": "5423"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-01-31

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

997947967

navn

100 % PAULSEN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sandsnes

forradrpostnr

9140

forradrpoststed

REBBENES

forradrkommnr

5423

forradrkommnavn

KARLSØY

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

41.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

11.02.2012

stiftelsesdato

31.01.2012

tlf

tlf_mobil

91576012

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

4

ansatte_dato

14.08.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

997947967

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2319585, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 467438, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 93666}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 373772}}, "journalnr": "2021367752", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "997947967"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 170910, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 140910}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 296528, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 234967}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 61561}}, "sumEgenkapitalGjeld": 467438}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 117125, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1989034}, "driftsresultat": 150082, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 2139117}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5660, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 146}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 5806}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 144423}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 988524603 [navn] => 100 % PAULSEN AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2005-08-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "41.200", "beskrivelse": "Oppfu00f8ring av bygninger"} [antallAnsatte] => 4 [overordnetEnhet] => 997947967 [oppstartsdato] => 2005-08-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Sansnes"], "kommune": "KARLSu00d8Y", "landkode": "NO", "poststed": "REBBENES", "postnummer": "9140", "kommunenummer": "5423"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2012-02-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?