Index

1000 BYGG AS

Orgnr: 919786124

adresse: Skolemestervegen 9

organisasjonsnummer

919786124

navn

1000 BYGG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-10-25

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Skolemestervegen 9"], "kommune": "ÅLESUND", "landkode": "NO", "poststed": "ÅLESUND", "postnummer": "6006", "kommunenummer": "1507"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-10-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

919786124

navn

1000 BYGG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Skolemestervegen 9

forradrpostnr

6006

forradrpoststed

ÅLESUND

forradrkommnr

1507

forradrkommnavn

ÅLESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.10.2017

stiftelsesdato

07.10.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.05.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

919786124

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2398517, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 448207, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 143210}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 304997}}, "journalnr": "2021354353", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "919786124"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -71763, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -101763}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 519969, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 519969}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 448206}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -63636, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 3190816}, "driftsresultat": -64082, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 3126734}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 446, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 632}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 186}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -63636}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 919889292 [navn] => 1000 BYGG AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2017-11-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 919786124 [oppstartsdato] => 2017-10-11 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Skolemestervegen 9"], "kommune": "u00c5LESUND", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5LESUND", "postnummer": "6006", "kommunenummer": "1507"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?