Index

1001 IMPORT TROMSØ AS

Orgnr: 913333039

adresse: Storgata 91

organisasjonsnummer

913333039

navn

1001 IMPORT TROMSØ AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-04-25

naeringskode1

{"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 91"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

underTvangsavviklingEllerTvangsopplosning

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-02-01

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Pb 877"], "kommune": "TROMSØ", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSØ", "postnummer": "9259", "kommunenummer": "5401"}

sisteInnsendteAarsregnskap

2018

Difi-opplysninger

orgnr

913333039

navn

1001 IMPORT TROMSØ AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Storgata 91

forradrpostnr

9008

forradrpoststed

TROMSØ

forradrkommnr

5401

forradrkommnavn

TROMSØ

forradrland

Norge

postadresse

Pb 877

ppostnr

9259

ppoststed

TROMSØ

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

47.111

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

J

regiaa

N

regifriv

N

regdato

25.04.2014

stiftelsesdato

01.02.2014

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2018

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

913333039

siste

2018

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1482636, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 488434, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 270246}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 218188}}, "journalnr": "2019941865", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913333039"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -648178, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -678178}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 1136612, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1136612}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 488434}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -203873, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1965916}, "driftsresultat": -243015, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1722900}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -10456, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 7}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 10463}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -253471}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 992486864 [navn] => 1001 IMPORT TROMSØ AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2008-03-31 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.111", "beskrivelse": "Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt pu00e5 nu00e6rings- og nytelsesmidler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 913333039 [oppstartsdato] => 2008-06-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Storgata 91"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9008", "kommunenummer": "5401"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Postboks 877"], "kommune": "TROMSu00d8", "landkode": "NO", "poststed": "TROMSu00d8", "postnummer": "9259", "kommunenummer": "5401"} [datoEierskifte] => 2014-05-09 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?