Index

106 GRADER ØST AS

Orgnr: 925194646

adresse: Tunveien 17

organisasjonsnummer

925194646

navn

106 GRADER ØST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2020-06-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"}

antallAnsatte

6

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tunveien 17"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-05-07

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

925194646

navn

106 GRADER ØST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tunveien 17

forradrpostnr

4306

forradrpoststed

SANDNES

forradrkommnr

1108

forradrkommnavn

SANDNES

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

56.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.06.2020

stiftelsesdato

07.05.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

6

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

925194646

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2250023, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 115644, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 115644}}, "journalnr": "2021262815", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "925194646"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 82794, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 52794}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 32850, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 32850}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 115644}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 58364, "totalresultat": 58364, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 82811}, "driftsresultat": 73255, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 156066}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 73255}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 925301531 [navn] => 106 GRADER ØST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2020-07-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "56.210", "beskrivelse": "Cateringvirksomhet"} [antallAnsatte] => 6 [overordnetEnhet] => 925194646 [oppstartsdato] => 2020-06-22 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tunveien 17"], "kommune": "SANDNES", "landkode": "NO", "poststed": "SANDNES", "postnummer": "4306", "kommunenummer": "1108"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?