Index

1071 CONCERN AS

Orgnr: 923039643

adresse: Sleppenvegen 14

organisasjonsnummer

923039643

navn

1071 CONCERN AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-07-08

naeringskode1

{"kode": "62.020", "beskrivelse": "Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sleppenvegen 14"], "kommune": "RÆLINGEN", "landkode": "NO", "poststed": "RÆLINGEN", "postnummer": "2005", "kommunenummer": "3027"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-06-18

naeringskode2

{"kode": "70.100", "beskrivelse": "Hovedkontortjenester", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

923039643

navn

1071 CONCERN AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sleppenvegen 14

forradrpostnr

2005

forradrpoststed

RÆLINGEN

forradrkommnr

3027

forradrkommnavn

RÆLINGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

62.020

nkode2

70.100

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

08.07.2019

stiftelsesdato

18.06.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

923039643

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1912942, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 31388, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 30000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1388}}, "journalnr": "2020650100", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "923039643"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 31388, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 31393}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -5}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 31388}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-06-18", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -5, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6}, "driftsresultat": -6, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -5}}]

Reserver mot visning?