Index

1080 MAP AS

Orgnr: 996638707

mobil: 97 61 78 93
adresse: Gullkroken 10B

organisasjonsnummer

996638707

navn

1080 MAP AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-03-16

naeringskode1

{"kode": "85.510", "beskrivelse": "Undervisning innen idrett og rekreasjon"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Gullkroken 10B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0377", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-02-03

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

996638707

navn

1080 MAP AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Gullkroken 10B

forradrpostnr

0377

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.510

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

16.03.2011

stiftelsesdato

03.02.2011

tlf

tlf_mobil

97 61 78 93

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

996638707

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2032915, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 82735, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 82735}}, "journalnr": "2020780382", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "996638707"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -332508, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -432508}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 415243, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 415243}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 82735}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -244, "totalresultat": -244, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 25334}, "driftsresultat": 698, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 26032}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -941, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 88}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1029}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -244}}]

Reserver mot visning?