Index

120 % HOLDING AS

https://www.hudya.no

Orgnr: 998304342

webside: www.hudya.no
adresse: Henrik Ibsens gate 100

organisasjonsnummer

998304342

navn

120 % HOLDING AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-05-12

naeringskode1

{"kode": "66.290", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens gate 100"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0255", "kommunenummer": "0301"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "4900", "beskrivelse": "Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring"}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-04-12

hjemmeside

www.hudya.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

998304342

navn

120 % HOLDING AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Henrik Ibsens gate 100

forradrpostnr

0255

forradrpoststed

OSLO

forradrkommnr

0301

forradrkommnavn

OSLO

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

66.290

nkode2

nkode3

sektorkode

4900

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

12.05.2012

stiftelsesdato

12.04.2012

tlf

tlf_mobil

url

www.hudya.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

998304342

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2242869, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 14086920, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 14085000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1920}}, "journalnr": "2021253302", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998304342"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1534103, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 2040080}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -505977}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 12552817, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 211295}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 12341522}}, "sumEgenkapitalGjeld": 14086920}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -2229813, "totalresultat": -2229813, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1417017}, "driftsresultat": -1417017, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -812796, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 812798}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -2229813}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 912127427 [navn] => 120 % HOLDING AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-06-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "66.290", "beskrivelse": "Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 998304342 [oppstartsdato] => 2013-05-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Henrik Ibsens gate 100"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0255", "kommunenummer": "0301"} [links] => [] [hjemmeside] => www.hudya.no [postadresse] => [datoEierskifte] => 2020-10-23 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?