Index

120 INVEST AS

Orgnr: 897049872

adresse: Augerødkollen 7

organisasjonsnummer

897049872

navn

120 INVEST AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2011-06-21

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Augerødkollen 7"], "kommune": "VÅLER", "landkode": "NO", "poststed": "SPERREBOTN", "postnummer": "1591", "kommunenummer": "3018"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2011-06-08

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

897049872

navn

120 INVEST AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Augerødkollen 7

forradrpostnr

1591

forradrpoststed

SPERREBOTN

forradrkommnr

3018

forradrkommnavn

VÅLER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

21.06.2011

stiftelsesdato

08.06.2011

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

897049872

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 81186, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 852027, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 260000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 592027}}, "journalnr": "2021215284", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "897049872"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 645998, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 595998}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 206029, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 38050}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 167979}}, "sumEgenkapitalGjeld": 852027}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -19350, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 24821}, "driftsresultat": -24821, "driftsinntekter": {}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 16, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 94}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 78}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -24805}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 997059220 [navn] => 120 INVEST AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2011-06-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 897049872 [oppstartsdato] => 2011-06-08 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Augeru00f8dkollen 7"], "kommune": "Vu00c5LER (VIKEN)", "landkode": "NO", "poststed": "SPERREBOTN", "postnummer": "1591", "kommunenummer": "3018"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?