Index

121 REALFAG AS

Orgnr: 920853102

adresse: Jansveien 22

organisasjonsnummer

920853102

navn

121 REALFAG AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2018-05-15

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Jansveien 22"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "BÆRUMS VERK", "postnummer": "1354", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2018-04-20

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

920853102

navn

121 REALFAG AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Jansveien 22

forradrpostnr

1354

forradrpoststed

BÆRUMS VERK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

15.05.2018

stiftelsesdato

20.04.2018

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

920853102

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2314147, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 11309, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 4023}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 7286}}, "journalnr": "2021361467", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "920853102"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 11309, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -18691}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 11309}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 2023, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6556}, "driftsresultat": 2594, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9150}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2594}}]

Reserver mot visning?