Index

1222 EIENDOM 1 AS

Orgnr: 914724015

tlf: 90 92 47 17
adresse: Tusenheimen, Finsebyen 18

organisasjonsnummer

914724015

navn

1222 EIENDOM 1 AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-12-23

naeringskode1

{"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Tusenheimen", "Finsebyen 18"], "kommune": "ULVIK", "landkode": "NO", "poststed": "FINSE", "postnummer": "5719", "kommunenummer": "4620"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-10-20

postadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Destinasjon Finse AS", "Setra vei 14B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0786", "kommunenummer": "0301"}

naeringskode2

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true}

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

914724015

navn

1222 EIENDOM 1 AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Tusenheimen Finsebyen 18

forradrpostnr

5719

forradrpoststed

FINSE

forradrkommnr

4620

forradrkommnavn

ULVIK

forradrland

Norge

postadresse

c/o Destinasjon Finse AS Setra vei 14B

ppostnr

0786

ppoststed

OSLO

ppostland

Norge

regifr

J

regimva

N

nkode1

55.101

nkode2

68.209

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

23.12.2014

stiftelsesdato

20.10.2014

tlf

90 92 47 17

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

914724015

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1575192, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1129614, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 866374}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 263240}}, "journalnr": "2020292789", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "914724015"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1091863, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 1091863}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 37751, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 37751}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1129614}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 10794, "totalresultat": 10794, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 89356}, "driftsresultat": 10644, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 100000}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 3195, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 3195}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 13839}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 914728894 [navn] => 1222 EIENDOM 1 AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-12-27 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "55.101", "beskrivelse": "Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 914724015 [oppstartsdato] => 2014-10-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Tusenheimen", "Finsebyen 18"], "kommune": "ULVIK", "landkode": "NO", "poststed": "FINSE", "postnummer": "5719", "kommunenummer": "4620"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Destinasjon Finse AS", "Setra vei 14B"], "kommune": "OSLO", "landkode": "NO", "poststed": "OSLO", "postnummer": "0786", "kommunenummer": "0301"} [datoEierskifte] => [naeringskode2] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers", "hjelpeenhetskode": true} [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?