Index

123 BAD OG INTERIØR AS

Orgnr: 964076138

tlf: 55 55 33 44
adresse: Nordnesbodene 7

organisasjonsnummer

964076138

navn

123 BAD OG INTERIØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1995-02-20

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"}

antallAnsatte

14

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nordnesbodene 7"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5005", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1992-05-10

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

964076138

navn

123 BAD OG INTERIØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nordnesbodene 7

forradrpostnr

5005

forradrpoststed

BERGEN

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.320

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

20.02.1995

stiftelsesdato

10.05.1992

tlf

55 55 33 44

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

14

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

964076138

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2208605, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3512086, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2994613}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 517473}}, "journalnr": "2020970786", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "964076138"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 1465479, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 1365479}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2046608, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 563819}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 1482788}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3512086}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 214300, "totalresultat": 214300, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 706933}, "driftsresultat": 310564, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1017497}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -17571, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 55}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 17626}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 292993}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 875223992 [navn] => 123 BAD OG INTERIØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 1996-02-24 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.320", "beskrivelse": "Snekkerarbeid"} [antallAnsatte] => 14 [overordnetEnhet] => 964076138 [oppstartsdato] => [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nordnesbodene 7"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "BERGEN", "postnummer": "5005", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?