Index

123 ENTREPENØR AS

Orgnr: 979519923

tlf: 56 35 04 28
adresse: Isdalstøbakken 22

organisasjonsnummer

979519923

navn

123 ENTREPENØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

1998-01-19

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Isdalstøbakken 22"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "ISDALSTØ", "postnummer": "5916", "kommunenummer": "4631"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

1998-01-01

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

979519923

navn

123 ENTREPENØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Isdalstøbakken 22

forradrpostnr

5916

forradrpoststed

ISDALSTØ

forradrkommnr

4631

forradrkommnavn

ALVER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.120

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

19.01.1998

stiftelsesdato

01.01.1998

tlf

56 35 04 28

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

979519923

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2036451, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 325028, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 13766}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 311262}}, "journalnr": "2020783800", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "979519923"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -411112, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 200000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -611112}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 736140, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 736140}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 325028}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -628352, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 649417}, "driftsresultat": -599054, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 50363}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -29298, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 33}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 29331}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -628352}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 890914632 [navn] => 123 ENTREPENØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2007-02-15 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.120", "beskrivelse": "Grunnarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 979519923 [oppstartsdato] => 2004-09-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Isdalstu00f8bakken 22"], "kommune": "ALVER", "landkode": "NO", "poststed": "ISDALSTu00d8", "postnummer": "5916", "kommunenummer": "4631"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?