Index

123 FASADE AS

https://www.123fasade.no

Orgnr: 913717694

mobil: 478 31 919
webside: www.123fasade.no
adresse: Kvalamarka 1

organisasjonsnummer

913717694

navn

123 FASADE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2014-06-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "81.220", "beskrivelse": "Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring"}

antallAnsatte

8

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kvalamarka 1"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5514", "kommunenummer": "1106"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2014-05-14

hjemmeside

www.123fasade.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

913717694

navn

123 FASADE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kvalamarka 1

forradrpostnr

5514

forradrpoststed

HAUGESUND

forradrkommnr

1106

forradrkommnavn

HAUGESUND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

81.220

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

03.06.2014

stiftelsesdato

14.05.2014

tlf

tlf_mobil

478 31 919

url

www.123fasade.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

8

ansatte_dato

13.07.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

913717694

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2451403, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2324344, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 1126140}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1198205}}, "journalnr": "2021416685", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "913717694"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 244360, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 214360}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2079984, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1681356}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 398628}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2324344}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -255326, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7921293}, "driftsresultat": -264195, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7657098}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -86489, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 8844}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 95333}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -350684}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913733916 [navn] => 123 FASADE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-06-06 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "81.220", "beskrivelse": "Utvendig rengju00f8ring av bygninger og industriell rengju00f8ring"} [antallAnsatte] => 8 [overordnetEnhet] => 913717694 [oppstartsdato] => 2014-05-14 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kvalamarka 1"], "kommune": "HAUGESUND", "landkode": "NO", "poststed": "HAUGESUND", "postnummer": "5514", "kommunenummer": "1106"} [links] => [] [hjemmeside] => www.123fasade.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?