Index

123 FLYTTING & TRANSPORT AS

Orgnr: 918616381

adresse: Store Åros vei 16

organisasjonsnummer

918616381

navn

123 FLYTTING & TRANSPORT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2017-03-15

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "49.420", "beskrivelse": "Flyttetransport"}

antallAnsatte

16

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Store Åros vei 16"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "ÅROS", "postnummer": "3474", "kommunenummer": "3025"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2017-01-04

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

918616381

navn

123 FLYTTING & TRANSPORT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Store Åros vei 16

forradrpostnr

3474

forradrpoststed

ÅROS

forradrkommnr

3025

forradrkommnavn

ASKER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

49.420

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

15.03.2017

stiftelsesdato

04.01.2017

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

16

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

918616381

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2479775, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3811225, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 2782064}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1029161}}, "journalnr": "2021530344", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "918616381"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 577468, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 547468}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 3233758, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1123695}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2110063}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3811226}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 292836, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 6068133}, "driftsresultat": 459558, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 6527691}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -82363, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 930}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 83293}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 377195}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 913256298 [navn] => 123 FLYTTING & TRANSPORT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2014-02-18 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "49.420", "beskrivelse": "Flyttetransport"} [antallAnsatte] => 16 [overordnetEnhet] => 918616381 [oppstartsdato] => 2014-02-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Store u00c5ros vei 16"], "kommune": "ASKER", "landkode": "NO", "poststed": "u00c5ROS", "postnummer": "3474", "kommunenummer": "3025"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => 2018-05-01 [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?