Index

123 MINILAGER AS

https://www.123minilager.no

Orgnr: 998214637

mobil: 401 23 100
webside: www.123minilager.no
adresse: Kirkeveien 59

organisasjonsnummer

998214637

navn

123 MINILAGER AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2012-04-10

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"}

antallAnsatte

3

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 59"], "kommune": "BÆRUM", "landkode": "NO", "poststed": "HØVIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2012-04-04

hjemmeside

www.123minilager.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

998214637

navn

123 MINILAGER AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Kirkeveien 59

forradrpostnr

1363

forradrpoststed

HØVIK

forradrkommnr

3024

forradrkommnavn

BÆRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

68.209

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

10.04.2012

stiftelsesdato

04.04.2012

tlf

tlf_mobil

401 23 100

url

www.123minilager.no

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

3

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

998214637

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 824272, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 26638769, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 23882542}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 2756227}}, "journalnr": "2019246364", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "998214637"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 3540405, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 5115636}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -1575231}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 23098364, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 1638782}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 21459582}}, "sumEgenkapitalGjeld": 26638769}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2018-01-01", "tilDato": "2018-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 45741, "totalresultat": 45741, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7079373}, "driftsresultat": 84396, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 7163769}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -38655, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 10944}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 49599}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 45741}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 998232945 [navn] => 123 MINILAGER AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2012-04-11 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "68.209", "beskrivelse": "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers"} [antallAnsatte] => 3 [overordnetEnhet] => 998214637 [oppstartsdato] => 2012-04-04 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Kirkeveien 59"], "kommune": "Bu00c6RUM", "landkode": "NO", "poststed": "Hu00d8VIK", "postnummer": "1363", "kommunenummer": "3024"} [links] => [] [hjemmeside] => www.123minilager.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?