Index

123 MULTISERVICE AS

Orgnr: 927442183

adresse: c/o Henrik Ødegårdstuen, Kjellemovegen 11

organisasjonsnummer

927442183

navn

123 MULTISERVICE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2021-07-20

naeringskode1

{"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Henrik Ødegårdstuen", "Kjellemovegen 11"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3740", "kommunenummer": "3807"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2021-06-06

Difi-opplysninger

orgnr

927442183

navn

123 MULTISERVICE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Henrik Ødegårdstuen Kjellemovegen 11

forradrpostnr

3740

forradrpoststed

SKIEN

forradrkommnr

3807

forradrkommnavn

SKIEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

45.200

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

20.07.2021

stiftelsesdato

06.06.2021

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 927461978 [navn] => 123 MULTISERVICE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-07-26 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "45.200", "beskrivelse": "Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 927442183 [oppstartsdato] => 2021-07-20 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Henrik u00d8degu00e5rdstuen", "Kjellemovegen 11"], "kommune": "SKIEN", "landkode": "NO", "poststed": "SKIEN", "postnummer": "3740", "kommunenummer": "3807"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?