Index

123 PROSJEKT AS

Orgnr: 822307132

adresse: Nygårdsveien 26

id

27673

organisasjonsnummer

822307132

navn

123 PROSJEKT AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2019-02-28

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Nygårdsveien 26"], "kommune": "ÅS", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3021"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2019-01-09

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

822307132

navn

123 PROSJEKT AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Nygårdsveien 26

forradrpostnr

1423

forradrpoststed

SKI

forradrkommnr

3021

forradrkommnavn

ÅS

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.210

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

28.02.2019

stiftelsesdato

09.01.2019

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

822307132

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2394383, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 43875, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 5000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 38875}}, "journalnr": "2021438170", "virksomhet": {"morselskap": true, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "822307132"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 32032, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 24430}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 7602}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 11843, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 11843}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 43875}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -41273, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 403717}, "driftsresultat": -42149, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 361568}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 876, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 876}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 0}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -41273}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 922532885 [navn] => 123 PROSJEKT AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2019-03-25 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.210", "beskrivelse": "Elektrisk installasjonsarbeid"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 822307132 [oppstartsdato] => 2019-01-09 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Nygu00e5rdsveien 26"], "kommune": "u00c5S", "landkode": "NO", "poststed": "SKI", "postnummer": "1423", "kommunenummer": "3021"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?