Index

123 RØR AS

https://www.123ror.no

Orgnr: 990143595

mobil: 90920720
webside: www.123ror.no
adresse: Sælenveien 12

organisasjonsnummer

990143595

navn

123 RØR AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2006-08-22

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.221", "beskrivelse": "Rørleggerarbeid"}

antallAnsatte

7

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Sælenveien 12"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUMSGREND", "postnummer": "5151", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2006-08-03

hjemmeside

www.123ror.no

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

990143595

navn

123 RØR AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Sælenveien 12

forradrpostnr

5151

forradrpoststed

STRAUMSGREND

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.221

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

22.08.2006

stiftelsesdato

03.08.2006

tlf

tlf_mobil

90920720

url

www.123ror.no

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

7

ansatte_dato

16.02.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

990143595

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 24090, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 3211490, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 120943}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 3090547}}, "journalnr": "2021147457", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "990143595"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 272184, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 100000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 172184}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2939306, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2924691}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 14615}}, "sumEgenkapitalGjeld": 3211490}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 1716387, "totalresultat": 1716387, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 7753833}, "driftsresultat": 2207026, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 9960859}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -5668, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 1932}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 7600}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 2201358}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 990181276 [navn] => 123 RØR AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2006-08-23 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.221", "beskrivelse": "Ru00f8rleggerarbeid"} [antallAnsatte] => 7 [overordnetEnhet] => 990143595 [oppstartsdato] => 2006-08-03 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Su00e6lenveien 12"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "STRAUMSGREND", "postnummer": "5151", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => www.123ror.no [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?