Index

123 VINDU AS

Orgnr: 815469852

mobil: 466 27 736
adresse: Røyskattvegen 8

id

8636

organisasjonsnummer

815469852

navn

123 VINDU AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-06-03

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"}

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Røyskattvegen 8"], "kommune": "GJERDRUM", "landkode": "NO", "poststed": "GJERDRUM", "postnummer": "2022", "kommunenummer": "3032"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-05-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

815469852

navn

123 VINDU AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Røyskattvegen 8

forradrpostnr

2022

forradrpoststed

GJERDRUM

forradrkommnr

3032

forradrkommnavn

GJERDRUM

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

46.739

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

N

regifriv

N

regdato

03.06.2015

stiftelsesdato

13.05.2015

tlf

tlf_mobil

466 27 736

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

ansatte_dato

regnskap

regnskap #0

orgnr

815469852

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1577732, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 131065, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 131065}}, "journalnr": "2020295427", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "815469852"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 203298, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 54334}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 148964}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": -72233, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": -72233}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 131065}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 36570, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 602909}, "driftsresultat": 36538, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 639447}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 32, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 81}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 49}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 36570}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 915482597 [navn] => 123VINDU AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2015-06-04 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "46.739", "beskrivelse": "Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 0 [overordnetEnhet] => 815469852 [oppstartsdato] => 2015-05-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00f8yskattvegen 8"], "kommune": "GJERDRUM", "landkode": "NO", "poststed": "GJERDRUM", "postnummer": "2022", "kommunenummer": "3032"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?