Index

123 VPS

Orgnr: 911960435

adresse: Årkvislaveien 51

organisasjonsnummer

911960435

navn

123 VPS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-05-21

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"}

antallAnsatte

1

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Årkvislaveien 51"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3402", "kommunenummer": "3049"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-05-13

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

911960435

navn

123 VPS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Årkvislaveien 51

forradrpostnr

3402

forradrpoststed

LIER

forradrkommnr

3049

forradrkommnavn

LIER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.222

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

21.05.2013

stiftelsesdato

13.05.2013

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

1

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

911960435

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2042889, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 1640263, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1640263}}, "journalnr": "2020794228", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "911960435"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 655880, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 625880}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 984382, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 984382}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 1640263}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 227514, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5498927}, "driftsresultat": 291639, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5790567}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 137, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 461}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 324}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 291776}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 811968242 [navn] => 123 VPS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-05-22 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"} [antallAnsatte] => 1 [overordnetEnhet] => 911960435 [oppstartsdato] => 2013-05-13 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["u00c5rkvislaveien 51"], "kommune": "LIER", "landkode": "NO", "poststed": "LIER", "postnummer": "3402", "kommunenummer": "3049"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?