Index

123APOTEK.NO AS

Orgnr: 816300622

adresse: Rådhusveien 35A, 3. etg

id

10641

organisasjonsnummer

816300622

navn

123APOTEK.NO AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

aksjeselskap

1

registreringsdatoEnhetsregisteret

2015-11-26

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "47.730", "beskrivelse": "Butikkhandel med apotekvarer"}

antallAnsatte

9

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Rådhusveien 35A", "3. etg"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "SØGNE", "postnummer": "4640", "kommunenummer": "4204"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2015-11-23

sisteInnsendteAarsregnskap

2019

Difi-opplysninger

orgnr

816300622

navn

123APOTEK.NO AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Rådhusveien 35A 3. etg

forradrpostnr

4640

forradrpoststed

SØGNE

forradrkommnr

4204

forradrkommnavn

KRISTIANSAND

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

47.730

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

26.11.2015

stiftelsesdato

23.11.2015

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2019

hovedenhet

ansatte_antall

9

ansatte_dato

12.04.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

816300622

siste

2019

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 1823812, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": false, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 2135649, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 504643}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 1631006}}, "journalnr": "2020549590", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "816300622"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": -265705, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 50000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": -315705}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 2401354, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 2401354}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 2135649}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2019-01-01", "tilDato": "2019-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -290793, "totalresultat": -290793, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 5571609}, "driftsresultat": -381395, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 5190213}}, "finansresultat": {"nettoFinans": -40, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 84}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 125}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -381436}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 921361092 [navn] => 123APOTEK.NO AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Underenhet til nu00e6ringsdrivende og offentlig forvaltning"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2018-09-08 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "47.730", "beskrivelse": "Butikkhandel med apotekvarer"} [antallAnsatte] => 9 [overordnetEnhet] => 816300622 [oppstartsdato] => 2018-11-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Ru00e5dhusveien 35A", "3. etg"], "kommune": "KRISTIANSAND", "landkode": "NO", "poststed": "Su00d8GNE", "postnummer": "4640", "kommunenummer": "4204"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?