Index

123HAPPYNOW AS

Orgnr: 926397036

adresse: c/o Inger Strass, Konvallstien 5

organisasjonsnummer

926397036

navn

123HAPPYNOW AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2021-01-25

naeringskode1

{"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["c/o Inger Strass", "Konvallstien 5"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4022", "kommunenummer": "1103"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2020-11-30

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

926397036

navn

123HAPPYNOW AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

c/o Inger Strass Konvallstien 5

forradrpostnr

4022

forradrpoststed

STAVANGER

forradrkommnr

1103

forradrkommnavn

STAVANGER

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

N

nkode1

85.599

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

25.01.2021

stiftelsesdato

30.11.2020

tlf

tlf_mobil

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.03.2021

regnskap

regnskap #0

orgnr

926397036

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 2465429, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 30000, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 0}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 30000}}, "journalnr": "2021512317", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "926397036"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 30000, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 0, "kortsiktigGjeld": {}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 0}}, "sumEgenkapitalGjeld": 30000}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": 0, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 0}, "driftsresultat": 0, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 0}}, "finansresultat": {"finansinntekt": {}, "finanskostnad": {}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": 0}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 926486829 [navn] => 123HAPPYNOW AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2021-01-30 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "85.599", "beskrivelse": "Annen undervisning ikke nevnt annet sted"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 926397036 [oppstartsdato] => 2020-12-01 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["c/o Inger Strass", "Konvallstien 5"], "kommune": "STAVANGER", "landkode": "NO", "poststed": "STAVANGER", "postnummer": "4022", "kommunenummer": "1103"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?