Index

123KULDE AS

Orgnr: 911837722

mobil: 416 16 565
adresse: Vollavegen 53C

organisasjonsnummer

911837722

navn

123KULDE AS

organisasjonsform

{"kode": "AS", "links": [], "beskrivelse": "Aksjeselskap"}

registreringsdatoEnhetsregisteret

2013-04-18

registrertIMvaregisteret

1

naeringskode1

{"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"}

antallAnsatte

2

forretningsadresse

{"land": "Norge", "adresse": ["Vollavegen 53C"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "INDRE ARNA", "postnummer": "5261", "kommunenummer": "4601"}

institusjonellSektorkode

{"kode": "2100", "beskrivelse": "Private aksjeselskaper mv."}

registrertIForetaksregisteret

1

maalform

Bokmål

links

[]

stiftelsesdato

2013-02-27

sisteInnsendteAarsregnskap

2020

Difi-opplysninger

orgnr

911837722

navn

123KULDE AS

organisasjonsform

AS

forretningsadr

Vollavegen 53C

forradrpostnr

5261

forradrpoststed

INDRE ARNA

forradrkommnr

4601

forradrkommnavn

BERGEN

forradrland

Norge

postadresse

ppostnr

ppoststed

ppostland

regifr

J

regimva

J

nkode1

43.222

nkode2

nkode3

sektorkode

2100

konkurs

N

avvikling

N

tvangsavvikling

N

regiaa

J

regifriv

N

regdato

18.04.2013

stiftelsesdato

27.02.2013

tlf

tlf_mobil

416 16 565

url

regnskap

2020

hovedenhet

ansatte_antall

2

ansatte_dato

11.06.2019

regnskap

regnskap #0

orgnr

911837722

siste

2020

updated

2021-08-07

json_data

[{"id": 80410, "valuta": "NOK", "revisjon": {"fravalgRevisjon": true, "ikkeRevidertAarsregnskap": false}, "eiendeler": {"sumEiendeler": 358542, "anleggsmidler": {"sumAnleggsmidler": 10000}, "omloepsmidler": {"sumOmloepsmidler": 348542}}, "journalnr": "2021213438", "virksomhet": {"morselskap": false, "organisasjonsform": "AS", "organisasjonsnummer": "911837722"}, "regnskapstype": "SELSKAP", "egenkapitalGjeld": {"egenkapital": {"sumEgenkapital": 184223, "innskuttEgenkapital": {"sumInnskuttEgenkaptial": 30000}, "opptjentEgenkapital": {"sumOpptjentEgenkapital": 154223}}, "gjeldOversikt": {"sumGjeld": 174319, "kortsiktigGjeld": {"sumKortsiktigGjeld": 172119}, "langsiktigGjeld": {"sumLangsiktigGjeld": 2200}}, "sumEgenkapitalGjeld": 358542}, "oppstillingsplan": "store", "regnskapsperiode": {"fraDato": "2020-01-01", "tilDato": "2020-12-31"}, "avviklingsregnskap": false, "regnkapsprinsipper": {"smaaForetak": true, "regnskapsregler": "regnskapslovenAlminneligRegler"}, "resultatregnskapResultat": {"aarsresultat": -59488, "totalresultat": -59488, "driftsresultat": {"driftskostnad": {"sumDriftskostnad": 1869160}, "driftsresultat": -75824, "driftsinntekter": {"sumDriftsinntekter": 1793336}}, "finansresultat": {"nettoFinans": 1662, "finansinntekt": {"sumFinansinntekter": 2818}, "finanskostnad": {"sumFinanskostnad": 1156}}, "ordinaertResultatFoerSkattekostnad": -74162}}]

underenheter

underenhet #1

Array ( [organisasjonsnummer] => 911846098 [navn] => 123KULDE AS [organisasjonsform] => {"kode": "BEDR", "links": [], "beskrivelse": "Bedrift"} [registreringsdatoEnhetsregisteret] => 2013-04-20 [registrertIMvaregisteret] => [naeringskode1] => {"kode": "43.222", "beskrivelse": "Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid"} [antallAnsatte] => 2 [overordnetEnhet] => 911837722 [oppstartsdato] => 2013-02-27 [beliggenhetsadresse] => {"land": "Norge", "adresse": ["Vollavegen 53C"], "kommune": "BERGEN", "landkode": "NO", "poststed": "INDRE ARNA", "postnummer": "5261", "kommunenummer": "4601"} [links] => [] [hjemmeside] => [postadresse] => [datoEierskifte] => [naeringskode2] => [naeringskode3] => [nedleggelsesdato] => [frivilligMvaRegistrertBeskrivelser] => )

Reserver mot visning?